HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tuyển sinh Liên hệ: Mr Mạnh: 0989531733 hoặc 02463258761
VIDEO - CLIP
THÔNG TIN CHI TIẾT
Phiếu đăng ký xét tuyển
Năm 2015

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đợt xét tuyển: .............

Họ và tên thí sinh: ...................................................................

Số báo danh: ...........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................

Đăng ký xét tuyển vào: Trường ............. Mã trường....................

Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên: 

                     Khu vực tuyển sinh:                  Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành: …….........……. Mã ngành.......... ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:......................................

2. Nhóm ngành/Ngành: ………........…. Mã ngành........... ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:......................................

3. Nhóm ngành/Ngành: …………......... Mã ngành........... ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:......................................

4. Nhóm ngành/Ngành: ………….......... Mã ngành.......... ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:......................................

                                                    ..........., ngày     tháng       năm 2015

                                                                NGƯỜI ĐĂNG KÝ

 

                                                                  (ký, ghi rõ họ tên)

 

Lưu ý:

1. Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 4 nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định;

2. Đợt xét tuyển phải ghi rõ: xét tuyển nguyện vọng I hoặc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I (hoặc II, III, IV);

3. Mục "Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên":

Nếu thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong Phiếu ĐKDT), cần đánh dầu X vào ô tương ứng và trong mục "khu vực ưu tiên" điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, KV2 hoặc  KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình; trong mục "đối tượng ưu tiên"  điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì không điền).

 

 

Nguồn tin : caodangoto     Ngày đăng tin : (29/07/2015)
Các bài viết liên quan khác
TRA CỨU ĐIỂM THI
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Đang truy cập : 23
 Tổng lượt truy cập : 576573
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ
 
Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761
 
Website: http://caodangoto.edu.vn